Cookie

Disclaimer

INTELLECTUELE EIGENDOM

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Tim Van den Abeele is de eigenaar van het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DERDEN

Wij gebruiken YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo, ... als bronnen voor inhoud. Gezien de overeenkomsten van al deze diensten bepalen dat hun inhoud geen intellectuele eigendommen mag schenden, gaat Tim Van den Abeele er vanuit dat dit ook het geval is. Indien Tim Van den Abeele, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen, zodat het zo snel mogelijk verwijderd kan worden of eventueel voorzien van een juiste bronvermelding.

PRIVACY

Overeenkomstig met de wet van 8 december 1992 tot ‘De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’ verklaart de klant te zijn geïnformeerd betreffende het feit Tim Van den Abeele gegevens verzameld om bezoekers op de hoogte te houden van de voorstellingen en te verwittigen in geval van wijzigingen of eventuele afgelasting. Deze wet regelt de verwerking en het recht om persoonlijke gegevens te raadplegen. Tim Van den Abeele kan de persoonlijke gegevens, die zijn verkregen door de aankoop van het tickets, voor promotionele doeleinden gebruiken. Alle persoonlijke gegevens van deze records worden gebruikt conform de voorschriften van de wet van 8/12/1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Gent. Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e- mail, fax, . . .) als bewijsmiddel.